GPS systeem op de tractor

Mechanisatie

GPS in de landbouw

BioBoerma maakt bij het zaaien van de gewassen gebruik van een GPS (Global Positioning System).

Hoe werkt dan GPS? GPS is plaatsbepaling door middel van satellieten. De satellieten verzenden signalen naar de aarde en door te meten hoe lang het signaal onderweg is geweest, krijgen we een idee hoe ver we ons van de satellieten bevinden. En dus weten we waar we ons op aarde bevinden.

GPS systemen in de landbouw worden ingebouwd in de tractors en maken gebruik van referentiestations om de positie nauwkeuriger te krijgen. GPS neemt eigenlijk de besturing over van het voertuig. Het voertuig wordt hiertoe voorzien van een computer. Na het inmeten van het perceel, gaat BioBoerma met het de tractor voor de gewenste werkgang staan, waarna de automaat wordt ingeschakeld. GPS neemt nu de besturing van het voertuig over en de bestuurder kan zijn aandacht concentreren op de werking van de machines voor en/of achter de trekker.

Op deze manier kan BioBoerma heel nauwkeurig en recht zaaien, wat erg belangrijk is voor het onderhoud van de gewassen als ze groter zijn. Naast het handmatig wieden met een wiedbed worden namelijk ook schoffelmachines gebruikt. Deze machines schoffelen het onkruid weg vlak naast het gewas. Als de gewassen dus niet kaarsrecht zijn gezaaid, gaan de gewassen kapot tijdens het schoffelen.

Beregening van het land

Als het weer in Nederland droog en warm is kunnen de gewassen wel wat water gebruiken! Hiervoor worden door BioBoerma beregeningsmachines gebruikt. Een beregeningsmachine kan het land per uur van 100.000 liter water voorzien. Afhankelijk van hoe lang het perceel is, wordt om de zoveel uur de machine verzet naar een volgend stuk land. Dit proces gaat dag en nacht door totdat de gewassen weer voldoende water hebben om verder te groeien. Met name in Flevoland zie je in de warme periodes veel beregeningsmachines draaien.